top of page

Om oss

En effektiv partner

Med en gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen förstår vi dess brister och vi vill vara en partner som är tydlig, rak och professionell. Vi skriver inte PM som beskriver hur vi ska svara i ett ärende, vi skriver i stället ett svar direkt. Anlitar man Vista Skadejuridik som partner så garanterar vi ett högt engagemang och ett effektivt arbetssätt.

_38a8674-min.JPG

Håkan Rundgren

Partner, Jur. kand.

• Mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete

• Skadereglering, tvistelösning och juridisk rådgivning till försäkringsbolag med specialistkompetens inom ansvar, konsultansvar och ren förmögenhetsskada

• Lång erfarenhet av konsultuppdrag för försäkringsbolag som skadejurist, gruppchef och försäkringsjurist

Markus Jonsson

Partner, Jur. kand.

•  Mångårig erfarenhet av skadereglering inklusive chefsuppdrag

• Skadereglering, tvistelösning och juridisk rådgivning till försäkringsbolag med en bred generell kompetens inom skadereglering

• Specialistkompetens inom ansvar, entreprenad, konsultansvar, ren förmögenhetsskada och regresser

_38a8605-min.JPG
_38a8645-min.JPG

Sandra Johansson

Jurist (tjänstledig)

• Erfarenhet av skadereglering inom ansvar, rättskydd och privat egendomsförsäkring

• Notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt

Henrik Nilsson

Jurist

• Mer information kommer snart

bottom of page