Våra tjänster

Vi hittar lösningen

Vi erbjuder konsulttjänster och juridisk rådgivning till försäkringsbolag inom skadereglering. Vi skapar värde för våra kunder, delar med oss av vår kunskap och involverar kundernas medarbetare för att även bidra till deras kompetensutveckling.

Utredning & bedömning

Vi utreder och bedömer skadeståndskrav med en metodisk och effektiv arbetsprocess. Vi börjar i rätt ände och slutar när önskat resultat har uppnåtts.

Rådgivning

Vi anpassar vår rådgivning inom försäkringsjuridiken till skadereglerarnas (ofta höga) kunskapsnivå och efter försäkringstagarens förutsättningar.

Coaching & Utbildning

Vi erbjuder utbildning, mentorskap och coachning till både nya och mer erfarna skadejurister och skadereglerare. Omfattningen skräddarsys i dialog med kunden efter behov och önskemål.

Projektbemanning

Vi erbjuder resurser till projekt inom försäkringsbolagens verksamhetsutveckling eller i samband med regelverksanpassningar av verksamheten.

Regresshantering

Vi kan hantera regresskrav i enskilda ärenden såväl som att bidra till att utveckla kundens arbetsprocesser och rutiner inom regresshanteringen.