top of page

Våra tjänster

Vi hittar lösningen

Vi erbjuder konsulttjänster och juridisk rådgivning till försäkringsbolag och andra företag med behov av biträde och stöd i skadestånds- och fordringstvister. Vi skapar värde för våra kunder, delar med oss av vår kunskap och involverar kundernas medarbetare för att även bidra till deras kompetensutveckling.

Utredning & bedömning

Vi utreder och bedömer skadeståndskrav med en metodisk och effektiv arbetsprocess. Vi börjar i rätt ände och slutar när önskat resultat har uppnåtts.

Rådgivning

Vi anpassar vår rådgivning inom försäkringsjuridiken till skadereglerarnas (ofta höga) kunskapsnivå och efter försäkringstagarens förutsättningar.

Coaching & Utbildning

Vi erbjuder utbildning, mentorskap och coachning till både nya och mer erfarna skadejurister och skadereglerare. Omfattningen skräddarsys i dialog med kunden efter behov och önskemål.

Projektbemanning

Vi erbjuder resurser till projekt inom försäkringsbolagens verksamhetsutveckling eller i samband med regelverksanpassningar av verksamheten.

Regresshantering

Vi kan hantera regresskrav i enskilda ärenden såväl som att bidra till att utveckla kundens arbetsprocesser och rutiner inom regresshanteringen.

bottom of page